Védett állatok

Gulipán (Recurvirostra avosetta)

A Duna-Tisza közi szikes tavak egyik legjellemzőbb fészkelőmadara. Őszi vonulása délnyugati irányú, telelőhelyei Afrikában vannak. Hazánkban a nyílt szikes vizek szigetein vagy parti zónáiban hozza létre laza fészkelőtelepeit. Legfőbb táplálékát a szikesvizek zooplanktonja alkotja. A szokatlanul enyhe tél következtében a 2014-es idényben a Böddi-szék sekély vizén már február 23-án visszatért az első két egyed. Ezt követően állománya fokozatosan emelkedett. Bár fészkelése a varjúfélék predációs nyomása miatt csak kevés párnak volt sikeres, a terület ideális táplálék ellátottsága miatt állománya a tavaszi hónapokban folyamatosan 100 - 200 egyed között mozgott. Augusztus elejére, a vonulás előtti gyülekezete a Böddi-széken megközelítette a 600-at.

 

Állatok: Védett állatok

Bíbic (Vanellus vanellus)

Bíbic (Vanellus vanellus)

Rétjeink és legelőink jellemző és gyakori fészkelő madara, amelynek azonban fészkelőállománya, feltehetően az emlős ragadozók (róka, borz) túlsza...

Gólyatöcs (Himantopus himantopus)

Gólyatöcs (Himantopus himantopus)

Nagy elterjedésű kozmopolita madár. Magyarországon elsősorban a szikes tavak szegélyein, szigetein, időszakos sekély vízállásokon, mocsárréteken költ.

Gulipán (Recurvirostra avosetta)

Gulipán (Recurvirostra avosetta)

A Duna-Tisza közi szikes tavak egyik legjellemzőbb fészkelőmadara. Őszi vonulása délnyugati irányú, telelőhelyei Afrikában vannak.

Laposcsőrű víztaposó

Laposcsőrű víztaposó

A Jeges-tenger partvidékének és szigeteinek tundráin fészkelő madár. Hozzánk legközelebb a Taymir-félszigeten költ.

Nyári lúd (Anser anser)

Nyári lúd (Anser anser)

Fészkelőterülete Eurázsia mérsékelt övi zónáját öleli fel. Az egyetlen vadlúd faj, mely hazánk területein is költ.

The copyright owners of photos, audio and video recordings and of illustrations are the authors. Any use of them is prohibited, unless a written permission is obtained from the author or the project manager.

Kiskunság National Park Directorate

Krisztina Kiri
project manager

Phone: +36-30/149-3181

E-mail address: kirik@knp.hu