A Böddi szék

A Böddi-szék és tágabb vízgyűjtő területeként számon tartott, a természetes élőhelyeket tekintve szikes tavi, szikes mocsári, szikes pusztai és löszpusztai növényzettel jellemezhető élőhely- együttesek mozaikos hálózata 2345 ha-on terül el. A Böddi-szék a Felső-Kiskunsági szikes tavak láncolatának délnyugati tagja, Bács-Kiskun megyében, Dunatetétlen község határában található.

Országos jelentőségű védett természeti terület, a Natura 2000 hálózat része. Igen jelentős vízi- és partimadár élőhelynek tekinthető a Kárpát-medencében, így a szikes tóláncolat tagjaként szerepel a nemzetközi jelentőségű vadvizek, különös tekintettel a vízimadarak élőhelyeinek védelmére hívatott Ramsari egyezmény listáján is.
A Böddi-szék nyílt, fehér vizű szikes tó. Valamikori egységes medrét az V. számú, ún. Sós- éri csatorna és e csatornából kiágazó vízelvezető árkok szabdalják fel. A tagolt mederrészeken mocsári növényzet kezdett terjedni, mára pedig egyes mederrészek lefűződtek és növényzetük jelentősen átalakult. A szikes tavak és a környező szikes pusztai élőhelyek jellemző növény és állatfajai ezeken a területeken visszaszorultak.

The copyright owners of photos, audio and video recordings and of illustrations are the authors. Any use of them is prohibited, unless a written permission is obtained from the author or the project manager.

Kiskunság National Park Directorate

Krisztina Kiri
project manager

Phone: +36-30/149-3181

E-mail address: kirik@knp.hu