2019. 07. 05. 12:41 | Események

Magyartarkák a Böddi-széken

150 egyedet számláló magyartarka üsző gulya érkezett a napokban a Böddi-székre, ahol a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság legelőterületeit vehették birtokba. A gulyát a Kiskunságra korábban igen jellemző fajta húshasznú változatának egyedei alkotják.  Megérkezésüktől kezdve a Böddi-állás karámrendszerében éjszakáznak, és a környező, jellemzően szikes, illetve sztyepprét jellegű élőhelyeken legelnek.

 

A területek legeltetése hozzájárul a szikes élőhelyek természetességének javulásához, változatos, a szikes tavakra jellemző élővilág megőrzéséhez.

A szarvasmarhák már tavasszal megérkeztek a számukra szintén uniós forrásból téli szálláshelynek megvásárolt izsáki állattartó telephelyre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A különböző helyről érkezett állatok az izsáki állattartó telephelyen szoktak össze.

A téli időszakban szintén ezen a telephelyen látjuk el őket.

 

Miután a két helyről érkezett állatállomány összeszokott, kikerülhettek a Böddi-széki legelőkre. Ezzel fontos mérföldkőhöz érkezett a Böddi-LIFE projekt is, hiszen egyik fő feladata a legeltetéses állattartás újjá élesztése a Böddi-széken.

 

A magyartarkák megérkezése a Böddi-székre

A területek legeltetése hozzájárul a szikes élőhelyek természetességének javulásához, a legelőkre terjedt nád visszaszorulásához. A szikes tavak partján és a mederöblözetek szegélyén a nádasodás intenzíven zajló jelenség, melynek visszafordítása a területen fészkelő, táplálkozó, vagy pihenő partimadárfajok számára elsődleges fontosságú.

  

Nádasodó szikfok élőhelyek

A magasabban fekvő sztyepp növényzetű területeken a legeltetés híján felhalmozódott fűavar mostantól gyérül, ez pedig javítja a gyepek szerkezetét, változatosabb mikro-élőhelyeket kínálva olyan értékes védett orchidea fajok számára, mint az agárkosbor, a poloskaszagú kosbor, a pókbangó, vagy az őszi füzértekercs.

 

Fajgazdag löszös sztyepprét és tavaszi virágszőnyeg agárkosborral (Orchis morio L.) a Böddi-széken

 

A jelenleg kijelölt legeltetési terület körülhatárolását több éves előkészítési munka előzte meg, és az őshonos szarvasmarhákkal való legeltetés jelentős előrelépést jelent a Böddi-szék szikes vízi élővilágának fenntartása érdekében is.

  

Fiatal üszők csoportja (bal oldali kép) és idősebb, másfél éves, nagyobb termetű üszők (jobb oldali kép) a Böddi-állás karámjában

 

Fotók és szöveg: Mile Orsolya

 

 

 

 

 

 

 

 

The copyright owners of photos, audio and video recordings and of illustrations are the authors. Any use of them is prohibited, unless a written permission is obtained from the author or the project manager.

Kiskunság National Park Directorate

Krisztina Kiri
project manager

Phone: +36-30/149-3181

E-mail address: kirik@knp.hu